zzpUit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de helft van alle niet-financiële organisaties in het bedrijfsleven regelmatig of structureel gebruikmaakt van zzp’ers.

4 redenen om een zzp’er in te huren

  1. De belangrijkste reden om gebruik te maken van een zelfstandige is de specifieke kennis en ervaring waar deze personen over beschikken. Iedere zzp’er is werkzaam in zijn of haar niche en richt zich vaak volledig op het vakgebied waar zijn of haar kracht ligt. Of heeft voorafgaande aan deze zelfstandige functie veel kennis bij een grote werkgever opgedaan.
  2. Bedrijven houden in deze financieel krappere tijden graag een flexibele schil om niet aan hoge maandelijkse loonkosten vast te zitten. Zzp’ers zijn in dit geval de perfecte oplossing.
  3. Zzp’ers kunnen helpen bij pieken in productieprocessen, waardoor de werkdruk op de vaste werknemers niet (ondraaglijk lang) hoog is.
  4. Zelfstandigen zijn ideale invalkrachten bij een plotseling (vertrek of overlijden vaste werknemer) of tijdelijk (ziekte of zwangerschapsverlof vaste werknemer) tekort aan gekwalificeerd personeel. Door de hierboven genoemde specialistische kennis en ervaring van een zzp’er kan deze snel ingewerkt worden en zelfs met vernieuwende inzichten of ideeën komen.

Vooral in de bouw veel zzp’ers

Het zijn vooral grote bedrijven die gebruikmaken van de diensten van zzp’ers. Opvallend is dat het hier met name gaat om bedrijven in de bouwnijverheid en delfstoffenwinning. 70 tot 80 procent van de bedrijven binnen deze branches geeft aan wel eens een zzp’er te hebben ingezet vanwege de flexibiliteit en specialistische kennis die zo iemand met zich meebrengt. De detailhandel en autobranche scoren het laagst wat betreft de inhuur van zzp’ers met respectievelijk 35 en 30 procent.

5e en belangrijkste reden

De vijfde, en misschien wel de meest aantrekkelijke reden om met een zzp’er in zee te gaan, is dat 82 procent van hen volgens internationale maatstaven een dikke voldoende voor duurzaam ondernemen scoort. Dat betekent dat 4 op de 5 ondernemers bewust omgaat met maatschappelijke waarden. Het wordt tijd dat de overheid ook deze duurzaamheidsinitiatieven bij het MKB gaat belonen, en niet alleen bij grote bedrijven.