draagvlak creeerenMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), het is een vorm van ondernemen die voor de uitstraling van bedrijven de laatste jaren steeds belangrijker is geworden, en nog steeds belangrijker wordt. Van buitenaf wordt er meestal goedkeurend gekeken naar ontwikkelingen in de richting van MVO, maar hoe creëer je intern draagvlak voor een maatschappelijk verantwoorder beleid?

Vooropgesteld: er is geen standaard plan om intern draagvlak te krijgen. Ieder bedrijf heeft een eigen cultuur en deze moet voor meer MVO veranderen. Verschillende mensen reageren verschillend op dit soort veranderingen. Voor je begint met het creëren van draagvlak, moet je weten in welke fase je bedrijf zit. Het Spiral Dynamics Model helpt daarbij. Voor bedrijven met geen of weinig ervaring met MVO is het verstandig om een beleid vast te stellen en dit helder te communiceren. Na een periode van delegeren kun je medewerkers meer verantwoordelijkheid geven. MVO moet je vanuit verschillende perspectieven bekijken:

Vanuit de organisatie

MVO moet je niet zien als bijzaak, maar als kernactiviteit. Betrek dan ook de ondernemingsraad of de personeelsvereniging bij het introduceren van MVO-beleid. Zorg er ook voor dat het hele bedrijf bekend is met het beleid. Het bedrijf moet beschikken over ambassadeurs van het MVO-beleid, dit helpt bij het creëren van draagvlak. Formuleer ook een toetsbare doelstelling.

Vanuit de medewerkers

Nieuwe medewerkers moeten direct goed ingelicht worden over het hoe en waarom van MVO. Personeel moet ook de ruimte krijgen om initiatief te nemen op MVO-gebied, zo voelen ze zich meer betrokken en dit zorgt ervoor dat er sneller draagvlak is. U kunt dit op verschillende manieren invullen afhankelijk van uw organisatiecultuur.

Vanuit de leidinggevenden

Leidinggevenden zijn de sleutelfiguren tot het creëren van draagvlak. Betrokkenheid tonen is belangrijk bij coaching van personeel. Spreek persoonlijk met personeel over het MVO-beleid en stimuleer mensen mee te denken over ontwikkelingen en toekomstvisies. Denkt u dat uw leidinggevenden nog beter kunnen worden in coaching? In veel management opleidingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het creëren van draagvlak in de organisatie en de coaching van medewerkers. Buiten dat, is het opleiden van personeel ook een van de peilers van een goed MVO beleid.