tools-mboEr zijn verschillende tools die organisatie kunnen helpen bij het invoeren van een strategie op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.

Het stappenplan

Om te bepalen welke activiteiten en doelgroep bij de organisatie passen en de activiteiten die daar aan verbonden kunnen worden kan er een stappenplan gevolgd worden. De te volgen stappen worden hier verder uitgelegd.

Idealenkompas

Het idealenkompas koppelt initiatiefnemers met goede ideeën die ten goede komen aan de samenleving aan personen of organisaties die kunnen helpen op het gebied van financiering, expertise, menskracht, ruimte/locatie of materiaal. Op de website kunnen bedrijven bijvoorbeeld financiering bieden aan goede ideeën of expertise.

Wellventure monitor™

Organisaties willen graag weten wat de activiteiten opleveren. De Wellsociety monitor™ geeft hier managementinformatie over door op verschillende onderdelen de effecten te meten. Niet alleen wordt duidelijk wat het oplevert voor het bedrijf, maar ook voor de werknemers en de doelgroep. Het is mogelijk om de effecten van verschillende projecten te meten, zodat het lange termijn effect van een MBO strategie duidelijk wordt.

Wellsociety Simulator

Als organisatie wel geïnteresseerd, maar nog niet helemaal toe aan de invoering van MBO? Via de Wellsociety simulator kan er geoefend worden met de organisatie Van der Spel Zoetwaren, om inzicht te krijgen in de meerwaarde van MBO. De managementsimulatie laat deelnemers in teamverband keuzes maken voor het ontwikkelen en implementeren van een strategie.

Nationale MBO monitor

Een andere meettool is de MBO monitor. Door de beantwoording van 15 vragen, krijgt een organisatie direct een lijst met feedback waarmee de MBO inspanningen geoptimaliseerd kunnen worden. Er kan tevens een vergelijking gemaakt worden met anderen respondenten. Met deze tool wordt inzicht verkregen in de argumenten van bedrijven om MBO te doen, de motivatie van maatschappelijke organisaties om samen te werken met het bedrijfsleven en de manier waarop gemeenten MBO initiatieven steunen en stimuleren.