mbo-trends

Op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen zijn er drie trends te signaleren.

De eerste trend is dat organisaties niet meer alleen geld inbrengen, zoals doneren of sponsoren, maar steeds meer medewerkers inzetten als vrijwilligers. Zij investeren steeds meer in de combinatie van munten en mensen.p het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen zijn er drie trends te signaleren.

De tweede trend is dat bedrijven steeds strategischer gaan nadenken over de MBO activiteiten. Er wordt minder ad hoc geïnvesteerd in losse projecten, maar er wordt meer gezocht naar samenhang. Een voorbeeld is dat er gericht wordt op één specifieke doelgroep in plaats van op meerdere.

De derde trend met betrekking tot MBO is dat organisaties steeds meer zelf een voordeel willen halen uit de activiteiten. Dit is een verschuiving van liefdadigheid naar investering. Voor bedrijven kan het onder andere een goede naam opleveren of de medewerkertevredenheid kan omhoog gaan.