internationaal

Bij maatschappelijk betrokken ondernemen gaat het om een investering de lokale omgeving van de organisatie. Op het moment dat een onderneming actief is in andere landen, zoals een ontwikkelingsland, kunnen ook door MBO projecten worden opgestart. Net als in Nederland, kunnen de internationale MBO activiteiten bijdragen aan het zakelijke succes.

Ook internationaal moeten de projecten op het gebied van MBO wel bij de reguliere activiteiten of bij de medewerkers van de organisatie passen. Voorbeelden van MBO internationaal zijn een financiële bijdrage aan een project, praktijktrainingen verzorgen voor de lokale bevolking, of het aanbieden van een warme maaltijd aan de medewerkers.

Deze activiteiten kunnen de organisatie verschillende dingen opleveren. Zo worden medewerkers geïnspireerd, goodwill in het ontwikkelingsland en in Nederland, vergroting van de loyaliteit van het personeel.