verantwoord-ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen wordt vaak gezien als een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ook wel duurzaam ondernemen genoemd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen richt zich op drie pijlers: profit, people en planet. Profit staat voor de economische zaken zoals politieke betrokkenheid, sponsoring en werkgelegenheid. People staat natuurlijk voor mensen, maar niet alleen over het personeel in Nederland, maar ook de mensenrechten in landen waar een organisatie opereert. Andere thema’s onder dit kopje zijn discriminatie, fraude en kinderarbeid. Hoe pakt de onderneming de milieubelasting aan en hoe proberen ze zo schoon mogelijk te produceren, zijn vragen die onder planet aanbod komen. De organisatie maakt winst en maakt daarbij bewuste keuzes om een balans te vinden tussen milieu, mens en bedrijfsvoering.

MVO pakt de thema’s op nationaal en wereldwijd niveau met betrekking tot de brede, geïntegreerde en strategische visie op kernrollen verantwoordelijkheden van bedrijven in de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn issues op het gebied van armoede, klimaatverandering of kinderarbeid. MBO is meer gericht op de lokale vertaling hiervan, door bijvoorbeeld liefdadigheid en vrijwilligerswerk door medewerkers.

MVO en MBO sluiten daarom goed op elkaar aan en overlappen elkaar. Een aantal organisaties start kleinschalig met MBO, waarna duurzaam ondernemen langzaam in de bedrijfsvoering wordt ingevoerd en er ook naar bredere thema’s wordt gekeken. Uiteraard kan een bedrijf ook besluiten om direct met MVO te starten en MBO als onderdeel van de strategie toe te passen.