Sinds de start in 2011 heeft de overheid circa 150 Green Deals afgesloten met bedrijven, organisaties en gemeenten. Inmiddels doen er 625 ondernemingen mee in 21 projecten en dat is veel meer dan de 500 waar bij de start vanuit was gegaan. In een half jaar tijd hebben de deelnemende bedrijven al zo’n 210.000 euro bespaard op energie. En als alles volgens plan verloopt is de verwachting dat dit verder zal leiden tot een verlaging van 1,5 miljoen euro op de energierekening.

Hoe werkt het? Maatschappelijk verantwoord ondernemen richt zich op drie pijlers: profit, people en planet. Daarbij kunnen duurzame initiatieven die moeilijk van de grond komen aangemeld worden als Green Deal. De Rijksoverheid beoordeelt dan of uw initiatief in aanmerking komt voor een Green Deal aan de hand van opgestelde criteria. De Green Deals hebben betrekking op energie, klimaat, water, grondstoffen, mobiliteit, biodiversiteit, biobased economy, bouw en voedsel. Voldoet uw initiatief aan alle criteria dan kunt u ondersteuning van de Rijksoverheid verwachten om dit plan te realiseren. Met uw initiatief steunt u de Nederlandse economie waarin duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan. Groei die niet ten koste gaat van het milieu, maar rekening houdt met de leefomgeving en behoeften van volgende generaties. Bovendien investeert u in de toekomst en kunt op korte termijn al resultaten zien.

De Nederlandse energieleveranciers laten weten enthousiast te zijn over de Green Deals. Wel gaf energiegigant Eneco aan zeer positief te staan tegenover het aantal afgesloten deals en de belangstelling voor de verduurzaming van de economie, maar anderzijds ook teleurgesteld te zijn over de geringe rol van wind op zee. Ook is er kritiek op de Green Deals; Ondernemersplatform De Groene Zaak, dat meer dan 100 duurzame ondernemers vertegenwoordigt, tekent niet voor de Green Deal. Volgens hen ontbreken er structurele maatregelen die nodig zijn voor een transitie naar een duurzame economie.