betrokken ondernemenBedrijven dragen economisch gezien bij aan de samenleving, ze bieden bijvoorbeeld werkgelegenheid. Steeds meer ondernemingen zetten zich ook in op sociaal gebied voor de omgeving. Organisaties die maatschappelijk betrokken ondernemen houden zich bezig met de relatie met de naaste omgeving door bijvoorbeeld financiële middelen te bieden, maar steeds vaker ook materiële middelen in de vorm van tijd, materiaal of mensen.

 

De activiteiten die onder MBO vallen laten zich bundelen in de 5 m’s:

  1. Mensen
  2. Middelen
  3. Massa
  4. Media
  5. Munten

Onder mensen valt het inzetten van medewerkers op vrijwillige basis, bij bijvoorbeeld een evenement in de buurt. Met middelen wordt bedoeld dat er kosteloos faciliteiten of goederen beschikbaar gesteld worden. Onder massa valt het openstellen van netwerken van de organisatie en bij media gaat het om interne en externe kanalen open te stellen voor communicatie. Als laatste staan munten voor het beschikbaar stellen van financiële middelen.
Organisaties hebben verschillende redenen om zich in te zetten om de lokale leefomgeving te verbeteren. Een bedrijf kan MBO inzetten op promotioneel vlak voor bijvoorbeeld het versterken van het imago of het aanboren van nieuwe markten. Maar een onderneming kan ook doelstellingen op sociaal vlak hebben zoals de onderlinge communicatie of teamspirit te bevorderen.

Daarnaast zijn er kansen op individueel niveau voor de werknemers. De routine voor de medewerkers wordt doorbroken op het moment dat zij zich inzetten in de omgeving. Dit kan er tevens voor zorgen dat er nieuwe talenten bij medewerkers naar boven komen. De medewerkers raakt ook meer persoonlijk betrokken bij de organisatie en is trots op de werkgever waar zij voor werken.

De meeste winst wordt door bedrijven uit MBO gehaald op het moment dat de activiteiten aansluiten bij de kernactiviteiten van de organisatie. Daarnaast is het van belang dat het een onderdeel is van de bedrijfsstrategie