Het Nederlandse bedrijfsleven gebruikt erg veel papier. Per persoon gebruiken we zelfs 225 kilo per jaar. Niet alleen worden hier bomen voor gekapt, , voor de productie is ook veel aardgas nodig. Wilt u als bedrijf beter op het milieu letten, dan loont het dus om over te stappen van ‘grijs’ naar ‘groen’ papier.

Hout
Om zeker te zijn dat het hout wat gebruikt is voor papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, moet een organisatie kiezen voor papier met het FCS-keurmerk. Dit betekent dat er op een evenwichtige manier wordt omgegaan met de sociale, ecologische en economische aspecten van bosbeheer. Het papier is inmiddels vrijwel overal verkrijgbaar en ook in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Biogas
Wil de organisatie voor echt ‘groen’ papier gaan, dan kun er naast het keurmerk ook gekeken worden naar hoe de fabriek het papier produceert. De meeste papier- en kartonfabrieken in Nederland produceren 24 uur per dag en dat zeven dagen per week. Voor directe verwarming en stroomopwekking is er veel aardgas nodig. Doordat de fabrieken continue draaien is biogas een interessant alternatief voor het aardgas. Biogas wordt gewonnen uit biomassa en biologisch afbreekbare afvalresten en stoot minder CO2 uit. Een aantal bedrijven zijn al uitgerust met warmtekrachtkoppeling, waarbij de warmte vooral wordt gebruikt om het papier te drogen. De eerste initiatieven vanuit de  sector voor biogas zijn er ook al: de eerst werkende combiketel die op aardgas én biogas werkt is inmiddels geplaatst.


Inkopen
papierproductie1Bij ‘grijs’ papier worden veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl bij ‘groen’ papier wordt gewerkt met duurzame energiebronnen. Papierleveranciers kunnen de organisatie helpen bij de keuze voor papier dat zo ‘groen’ mogelijk is. Ook hebben groothandels vaak een aparte afdeling met duurzaam papier. Bij het inkopen van drukwerk, zoals briefpapier of brochures kan er naar het gebruikte papier gevraagd worden. Naast het papier is het ook belangrijk om te vragen naar het productieproces van de drukker. Wordt er bijvoorbeeld milieuvriendelijke drukinkt gebruikt en hoe wordt er omgegaan met het drukafval?